Nail Art Designs

Wetboek-online.nl | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | Artikel 210 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 210 1 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van